Regulamin

 1. Doba zaczyna się pierwszego dnia pobytu o godz. 15:00 a kończy o 11:00 w dniu wyjazdu.
 2. Istnieje możliwość indywidualnych ustaleń.
 3. Przyjazdy po godzinie 22:00 mogą być objęte dodatkową opłatą
 4. w celu rezerwacji wymagamy wpłaty zadatku w wysokości 30% kosztu pobytu na podane konto, pozostała część płatna gotówką w dniu przyjazdu  lub przelewem przed wydaniem Lokalu.
 5. potwierdzona wcześniej rezerwacja może zostać zmieniona na inny dostępny w danym sezonie termin,
 6. odwołanie rezerwacji przez Gościa jest równoznaczne z utratą wpłaconego zadatku,
 7. w przypadku wcześniejszego wyjazdu, należność za całość pobytu nie ulega zmianie,
 8. wykupiony pobyt nie stanowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przebywających w Apartamencie Stella del Mare osób,
 9. Tytułem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za szkody Apartament Stella del Mare pobiera  KAUCJĘ w wysokości 300 zł w momencie przekazania  kluczy do Lokalu. Kaucja podlega zwrotowi po zakończeniu pobytu pod warunkiem odbioru Lokalu bez jakichkolwiek uwag. W przypadku gdy wartość stwierdzonych uszkodzeń przekracza wysokość kaucji, Gość zobowiązany jest do pokrycia tej różnicy przed zakończeniem pobytu.
 10. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów i elementów wyposażenia oraz urządzeń technicznych apartamentu, powstające z ich winy lub winy odwiedzających ich gości.
 11. liczba Gości zajmujących Apartament Stella del Mare nie może być większa niż ustalona podczas rezerwacji,
 12. Gość zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00
 13. o wszystkich usterkach i nieprawidłowościach należy bezzwłocznie poinformować właścicieli
 14. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, smażenia ryb oraz grillowania na balkonie
 15. Zgubienie klucza lub pilota do bramy garażowej przez Gości pociąga za sobą potrącenie z kaucji kwoty 200 zł.
 16. Właściciel apartamentu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie auta Gości zaparkowanego na miejscu parkingowym w garażu podziemnym.
 17. Przed wyjściem z apartamentu prosimy zamknąć okna, wyłączyć oświetlenie i wszystkie urządzenia, oraz zakręcić krany. DZIĘKUJEMY.